سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

سیستمی برای توانمندی آموزگاران افغانستان وجود ندارد 13 ميزان|مهر 1396

 

هیچ سیستمی برای توانمندسازی آموزگاران در وزارت معارف/آموزش و پرورش وجود ندارد.

سردارمحمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف در برنامه‌یی به مناسبت گرامی‌داشت از روز آموزگار در کابل می‌گوید، تاکنون توجه چندانی به آموزگاران افغانستان نشده است.

به گفتۀ آقای رحیمی، در راهبردهای بزرگ وزارت معارف هیچ سازوکاری برای توانمندسازی آموزگاران وجود ندارد.

معین سوادآموزی وزارت معارف می‌افزاید، حدود 220 هزار آموزگار در سراسر کشور وجود دارند که به علت عدم ارایۀ دقیق آمار آموزگاران از سوی روسای معارف، قادر نیستند امتیاز دقیقی به آموزگاران بدهند.

آقای رحیمی، مسؤولیت عقب‌مانی آموزش و پرورش را به دولت و خانوادۀ معارف نسبت می‌دهد.

همچنان شماری از آموزگاران می‌گویند، حقوق‌شان به موقع پرداخت نمی‌شود و به این دلیل با مشکلات فراوانی روبه‌رواند. به گفتۀ این آموزگاران، حکومت به هیچ یک از تعهداتش در برابر آموزگاران عمل نکرده است.

از روز جهانی آموزگار در کشور در حالی گرامی‌داشت می‌شود که آموزگاران هنوز با حقوق اندک در مکتب‌ها آموزش می‌دهند و‌ با فقر و محرومیت‌های زیادی روبه‌روند.