سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

لت‌وکوب کارمندان مقام‌ ولایت بدخشان از سوی معترضان 15 ميزان|مهر 1396

 

شماری از نیروهای پولیس محلی ولسوالی وردوج بدخشان در واکنش به تأخیر راه‌اندازی عملیات بازپسگیری این ولسوالی از طالبان به مقام ولایت یورش برده و برخی از کارمندان را لت‌وکوب کرده و شیشه‌های ساختمان ولایت را نیز شکستند.

آنان که با سلاح‌های سبک‌وسنگین برای گفت‌وگو با مقام‌های محلی بدخشان به فیض‌آباد آمده‌اند، پس از ساعت‌ها انتظار موفق به دیدار والی نشدند که این موضوع خشم آنان را برانگیخت.‌‍

ضیاالرحمان، از کارکنان مقام ولایت بدخشان به سلام‌وطندار می‌گوید، معترضان با شکستن درواز‌ه‌ها و لت‌وکوب کارمندان اداری و نگهبانان داخل ساختمان ولایت شدند.

مولوی محی‌الدین، یک‌تن از باشنده‌گان وردوج به سلام‌وطندار می‌گوید، آنان از 2 سال به این‌سو به خاطر آغاز عملیات پاک‌سازی ولسوالی وردوج درخواست کرده‌اند، اما از سوی مقام‌های محلی نادیده گرفته شده است.

به گفتۀ او، آنان برای گفت‌وگو با والی انتظار زیادی کشیدند که در نهایت دست به اعتراض زدند.

به گفتۀ آقای محی‌الدین، کنترل معترضان مسلح از توان آنان بیرون بود و نتوانستند که مانع خشونت شوند.

یک منبع در ولایت بدخشان که نمی‌خواهد نامی از او برده‌ شود به سلام‌وطندار می‌گوید، پیش از ورود معترضان به شهر فیض‌آباد والی و معاونش محل کارشان را ترک کردند.

خواستیم در این باره دیدگاه فیصل بیگزاد، والی بدخشان را نیز داشته باشیم، اما پس از ساعت‌ها انتظار حاضر به گفت‌وگو نشد.

پس از این رویداد شهر فیض‌آباد چهرۀ نظامی را به خود گرفته و نیروهای امنیتی در تمامی نقاط شهر جابه‌جا شده‌اند.

 وردوج از ولسوالی‌های ناامن بدخشان است و از 3 سال به این‌سو در تصرف طالبان قرار دارد که بیشتر باشنده‌گانش به ولسوالی‌ بهارک و شهر فیض‌آباد مهاجر شده‌اند.