آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

شورای تفاهم جریان‌های سیاسی: رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شوند 15 ميزان|مهر 1396

 

برخی از جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی امروز (شنبه) هنگام اعلام موجودیت «شورای تفاهم‌ جریان‌های سیاسی افغانستان» در کابل می‌گویند، حکومت باید در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی، رییسان و اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کند.

اعضای این شورا به این باورند که کمیشنران انتخاباتی وابسته‌اند و باید آنان را برکنار کرده و استقلالیت این کمیسیون‌ها را برگرداند.

شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان خواستار توقف روند جابه‌جایی‌ها، خریداری و قراردادها  از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی تا زمان دستیابی به تفاهم ملی است.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان و عضو این شورا می‌گوید، رهبران حکومت فاقد ارادۀ سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف و آوردن اصلاحات در حکومت اند.

آقای ترشتوال می‌گوید، در صورتی که حکومت به خواست این شورا تمکین نکند، در مشورت با مردم و نهادهای جهانی مرتبط طرح بدیل ارایه می‌کنند. اما آقای ترشتوال در مورد این طرح جزییات نمی‌دهد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، حکومت متعهد به برگزاری انتخابات در کشور است و جریان‌های سیاسی و نهادهای معترض به کمیسیون‌های انتخاباتی باید طرح خودشان برای برگزاری انتخابات شفاف را ارایه کنند.

آقای مرتضوی می‌گوید، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بر بنیاد قانون و سازوکاری که از سوی نهادهای مدنی نظارت می‌شد، تعیین شده‌اند.

کبیر رنجبر، کارشناس مسایل حقوقی به سلام‌وطندار می‌گوید، خواست‌های شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان در مطابقت با قانون کشور نیست و این گونه جریان‌ها در پی کشاندن افغانستان به سوی بحران اند.

به گفتۀ این حقوقدان، جریان‌های سیاسی باید با استناد به قانون خواست‌های‌شان را مطرح کنند.

اخیرأ چندین جریان‌ سیاسی‌ در اعتراض به کم‌کاری حکومت وحدت ملی شکل گرفته‌اند، اما آگاهان به این باورند که بیشتر احزاب قومی و سمتی‌ست و برنامۀ ملی ندارند.