شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

فعالیت‌های کمیتۀ صلیب سرخ در افغانستان کاهش می‌یابد 17 ميزان|مهر 1396

 

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) از کاهش فعالیت‌های خود در افغانستان خبر می‌دهد.

مونیکا زیناریلی، رییس نماینده‌گی مرکز صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که از ماه دسامبر 2016 تاکنون سه مرتبه دفاتر این کمیته در شمال افغانستان مورد حمله قرار گرفته‌اند. در خبرنامۀ این کمیته از حمله بر مرکز اورتوپیدی/استخوان‌پزشکی در مزارشریف به عنوان یکی از این حملات یاد شده که بر امنیت این نهاد تأثیر گذاشته است.

در این خبرنامه آمده است که پس از بررسی‌ها، دفتر مرکزی صلیب سرخ در ژنو و دفتر محلی آن در افغانستان به این نتیجه رسیدند که هیچ گزینه‌یی جز کاهش فعالیت‌ها در شمال افغانستان برای پیشگیری از حملات دیگر وجود ندارد و در نتیجه «نماینده‌گی صلیب سرخ در میمنه و کندز بسته خواهند شد و یک نماینده‌گی کوچک در شهر مزارشریف باز خواهد ماند.»

خبرنامه می‌گوید، فعالیت‌های دفاتر دیگر صلیب سرخ در نقاط دیگر کشور نیز بررسی خواهند شد و همچنان برنامه‌یی اجتماعی برای کارمندان متأثر روی دست گرفته می‌شود.

خانم زیناریلی می‌گوید، کاهش فعالیت‌ها در افغانستان آن‌هم پس از 30 سال تصمیم دشواری‌ست، «اما آنان افغانستان را کاملاً ترک نخواهند کرد.» او می‌افزاید که تمرکز صلیب سرخ حفاظت از جان کارمندانش خواهد بود تا بتوانند به نحو بهتری با مردم جنگزده کمک کنند.

اختطاف یک کارمند صلیب سرخ در کندز در دسامبر 2016، ربودن دو کارمند این کمیته و کشته‌شدن 6 تن دیگر از کارمندان صلیب سرخ در جوزجان و در پایان کشته‌شدن یک پزشک صلیب سرخ به دست یک بیمار در مزارشریف از جمله حملاتی عنوان شده‌اند که سبب کاهش فعالیت‌های صلیب سرخ در افغانستان شده است.


در همین زمینه

کارمند اسپانیایی کمیتۀ صلیب سرخ در بلخ کشته شد