شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

پژوهش تازه: آزادی بیان نسبت به دوران کرزی «محدود شده است» 17 ميزان|مهر 1396

 

یافته‌های دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) نشان می‌دهد که آزادی بیان در دوران حکومت محمداشرف غنی نسبت به تمام دو دورۀ حکومت حامد کرزی محدود شده است. این یافته‌ها حاکی از افزایش 143 درصدی خشونت‌ها علیه خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی است.

بر بنیاد یافته‌های نی، در سیزده سال حکومت حامد کرزی، 610 مورد خشونت در برابر خبرنگاران انجام شده، در حالی این رقم در سه سال حکومت وحدت ملی به 620 مورد رسیده است؛ این ارقام افزایش 431 درصدی را نظر به تفاوت عمر دو حکومت نشان می‌دهد.

در گزارش نی همچنان آمده است که در حکومت وحدت ملی سانسور بیشتر شده و رقم بازداشت خبرنگاران نیز افزایش یافته است.

یافته‌های دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که در زمان حکومت وحدت ملی در 112 رسانه بسته شده، در حالی که در حکومت آقای کرزی این رقم بسیار اندک بوده است.

در بخش دیگر این گزارش آمده که افزایش ناامنی‌ها در زمان حکومت وحدت ملی سبب شده تا 500 خبرنگار و کارمندان رسانه‌یی کشور را ترک کنند.

با این حال نی از تلاش حکومت وحدت ملی در بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران نسبت به زمان حکومت حامد کرزی و توشیح قانون مربوط رسانه‌ها گزارش می‌دهد.

اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری پژوهش تازۀ دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان را غیرمعیاری می‌خواند. به گفتۀ او، وضعیت کنونی از لحاظ امنیتی با سال 2006 اصلاً قابل مقایسه نیست.

آقای مرتضوی می‌گوید، حکومت وحدت ملی از آغازین روزهای کاری‌اش تاکنون گام‌های موثری را در راستای آزادی بیان برداشته است.

گزارش نی بر بنیاد شاخصه‌های اعمال خشونت‌ بر خبرنگاران، اعمال سانسور، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، بسته‌شدن رسانه‌ها، محدودیت در دسترسی به اطلاعات و فرار خبرنگاران از کشور در دوران حامد کرزی و حکومت وحدت ملی تهیه شده است.