شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

کابل میزبان نشست کارشناسان مبارزه با مواد مخدر منطقه 17 ميزان|مهر 1396

 

کابل امروز میزبان نشست کارشناسان ارشد منطقه‌یی در امر مبارزه با مواد مخدر است که در این نشست نماینده‌گان 12 کشور به شمول روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان حضور دارند.

این نماینده‌گان روی راهبردی موثر به هدف مبارزۀ مشترک با پدیدۀ مواد مخدر گفت‌وگو می‌کنند.

حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر امروز (دوشنبه) در این نشست می‌گوید، بیشتر تولیدات مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و باید کشورهای منطقه در باره این راهبرد نظریات‌شان را روشن بیان کنند.

آقای دانشیار می‌گوید، وزارت مبارزه با مواد مخدر خود را متعهد میداند که روی راهبردی کار صورت گیرد تا زمینۀ عملی‌اش فراهم باشد و کشورهای منطقه را نیز متوجه مسؤولیت‌های‌شان کند.

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید، هم‌اکنون 40 درصد مواد مخدر افغانستان از راه پاکستان، 30 درصد از راه ایران، 29 درصد از راه کشورهای آسیای میانه و تنها 7 تا 9 درصد از طریق میدان هوایی افغانستان قاچاق می‌شود.

در این نشست نماینده‌گان کشورهای ایران، پاکستان، روسیه و شماری دیگری از اشتراک کننده‌گان از تعهد کشورهای‌شان در امر مبارزه با مواد مخدر اطمینان دادند.

هارون رشید شیرزاد، کارشناس مبارزه با مواد مخدر، راه‌اندازی این نشست را یک گام مؤثر در مبارزه با مواد مخدر می‌داند و می‌گوید، در صورتی که یک فکر واحد در این زمینه ایجاد شود، این نشست‌ها می‌تواند پیامدهای خوب داشته باشد.

پیش از این نیز حکومت افغانستان چندین‌بار نشست‌هایی را در پیوند به مبارزه با مواد مخدر در کشور راه‌اندازی کرده است، اما به گفتۀ آگاهان این نشست‌ها مؤثریت چندانی در امر مبارزه با مواد مخدر نداشته است.