آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

افزایش سه برابری شمار هراس‌افگنان در افغانستان 20 ميزان|مهر 1396

 

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید، شمار هراس‌افگنان نسبت به هفت سال پیش سه برابر افزایش یافته است.

حنیف اتمر در پایان سیمینار لواهای محلی در کابل با بیان این مطلب می‌گوید، افغانستان تنها با هراس‌افگنان داخلی در جنگ نیست و از هر چهار هراس‌افگن، یک تن آنان شهروند خارجی اند.

مشاور شورای امنیت ملی می‌افزاید، افغانستان هیچ‌گاهی از هراس‌افگنی حمایت نکرده و هراس‌افگنان، قاچاقبران و دولت‌های حامی تهدیداتی جدی برای نظم جهانی پنداشته می‌شوند.

حنیف اتمر در حالی از افزایش هراس‌افگنان در افغانستان خبر می‌دهد که به گفتۀ مقام‌های امنیتی، در حال حاضر دست‌کم 20 گروه تروریستی داخلی و خارجی در خاک افغانستان مصروف جنگ اند.