آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

در چهار ولسوالی ننگرهار حتا یک دختر از صنف دوازدهم فارغ نشده است 20 ميزان|مهر 1396

 

مسؤولان در ریاست معارف/آموزش و پرورش ولایت ننگرهار می‌گویند، از چهار ولسوالی دوربابا، اچین، نازیان و لالپور این ولایت تاکنون حتا یک دختر صنف دوازده را به پایان نرسانده است.

سیدعیسا سادات، سرپرست معارف این ولایت به سلام‌وطندار می‌گوید که در شماری از ولسوالی‌های دیگر هم خانواده‌ها به دختران‌شان اجازۀ آموزش بالاتر از صنف شش را نمی‌دهند.

انیسه لطیف عمرانی، رییس امور زنان ننگرهار نیز نرفتن دختران به مکتب را می‌پذیرد و علت عمدۀ آن را نبود مکتب‌های دخترانه در این ولایت می‌داند.

بر بنیاد آمار ریاست معارف ننگرهار، حدود 300 هزار دانش‌آموز دختر در این ولایت مصروف آموزش اند و درِ 12 مکتب در نتیجۀ ناامنی‌ها در این ولایت بسته است، اما تلاش‌ها برای گشایش آن‌ها در سال جاری جریان دارد.

دفتر منطقه‌یی حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ننگرهار گفته است که این ولایت سالانه نسبت به ولایت‌های دیگر رقم کمتری از دختران را برای آموزش جذب می‌کند. بر پایۀ آمار این اداره، 60 درصد از دانش‌آموزان لغمان، 57 درصد از کنر و 30 درصد از دانش‌آموزان نورستان که شامل دستگاه آموزش و پرورش کشور می‌شوند، دختران‌اند.