چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

چرخ اقتصاد روستایی جوزجان به دست زنان می‌چرخد 22 ميزان|مهر 1396

 

فردا 15 اکتوبر روز جهانی زنان روستایی است. مزرعه‌داری، دام‌پروری و صنایع دستی مشاغل عمدۀ زنان روستایی افغانستان‌اند. زنان روستانشین در جوزجان بار سنگین مسؤولیت‌های زنده‌گی را بر دوش دارند و چرخ اقتصاد خانواده به دستان آن‌ها می‌چرخد.

پیشۀ اصلی خدیجه و بنفشه دست‌دوزی است. آن‌ها از وضعیت کاروبارشان راضی‌اند و می‌گویند، صنعت دست‌دوزی زنان روستایی را از وابسته‌گی مالی به مردان، رهایی بخشیده است.

شفیقه چهار فرزند دارد و شوهرش معیوب است. او که دام‌پرور است می‌گوید، با عوایدی که از مزرعه‌داری و دام‌پروری به دست می‌آورد، از پس مخارج خانواده برآمده و می‌تواند با ذهن آرام و خیال راحت، فرزندانش را از کار بر روی زمین‌های کشاورزی بازداشته و به مکتب بفرستد.

نجیبه قریشی، رییس امور زنان جوزجان می‌گوید، هم‌اکنون بیش از صدها زن روستایی که سواد کافی ندارند، مصروف مزرعه‌داری، دام‌پروری، دوخت‌ودوز و سوادآموزی‌اند.

محمدرحمان ارغندیوال، رییس زراعت جوزجان می‌گوید، دولت با برنامه‌ریزی صحیح و آموزش‌های دوامدار، موفق شده بسترهای مناسب درآمدزایی را برای بانوان روستایی فراهم کند.

روستانشینی در اواخر رژیم طالبان به شدت تضعیف شده بود و شمار زیادی از باشنده‌گان روستاها، به هدف یک زنده‌گی بهتر به خارج کشور مهاجر شده بودند. اما در شانزده سال اخیر و با بازگشت مهاجران به افغانستان، کشاورزی و دامداری نیز جان تازه‌یی گرفت و در مسیر رونق اقتصادی، زنان روستایی نقش بسیار پرباری ایفا کرده‌اند.