چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

کابل تا 5 روز دیگر میزبان نشست شهرداران راه‌ابریشم 23 ميزان|مهر 1396

 

مسؤولان شهرداری کابل می‌گویند، دوازدهمین نشست شهرداران راه‌ابریشم تا پنج‌روز دیگر در کابل برگزار می‌شود که در آن مقام‌های ارشد و شهرداران کشورهای مختلف شرکت خواهند کرد.

برشنا حوریا، رییس آگاهی و ارتباط عامۀ شهرداری کابل در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، در این نشست روی مواردی برای از میان برداشتن مشکلات شهرداری کابل و گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای دیگر گفت‌وگو خواهد شد.

به گفتۀ بانو حوریا، در دوازدهمین نشست شهرداران راه‌ابریشم بیش از دوصد شهردار و مقام‌های دولتی از کشورهای مختلف شرکت خواهند کرد.

رییس آگاهی و ارتباط عامۀ شهرداری کابل، برگزاری این نشست را به سود افغانستان می‌داند و می‌گوید، با برگزاری نشست شهرداران راه‌ابریشم، فرصت‌های خوب بازرگانی و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌شود.

یازدهمین نشست شهرداران راه‌ابریشم سال گذشته در ایران برگزار شده بود.