چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

اسکان بی‌جاشده‌گان داخلی در اردوگاه‌ها متوقف می‌شود 29 ميزان|مهر 1396

 

مقام‌ها در وزارت مهاجرین و بازگشت‌کننده‌گان می‌گویند، برای توقف اسکان بی‌جاشده‌گان داخلی در اردوگاه‌ها برای هر خانوادۀ بی‌جاشده از 8 تا 40 هزار افغانی پول می‌دهند تا برای خود خانه‌های کرایی دست‌وپا کنند.

مهرخدای صبور، رییس عمومی بخش بی‌جاشده‌گان این وزارت می‌گوید که از شروع سال جدید تا کنون 40 هزار خانواده از سراسر کشور بی‌جا شده‌اند که از این مجموع، 12 هزار خانواده دو باره به مناطق زنده‌گی خود باز گشته‌اند.

آقای صبور می‌افزاید، از این پس به هر خانوادۀ بی‌جاشده دو صد دالر آمریکایی پول نقد می‌دهند تا مطابق نیازهای خود مواد مورد نیازشان را تهیه کنند.

خانواده‌های بی‌جاشده علت آواره‌شدن خود را ناامنی مناطق‌شان، بی‌کاری و رویدادهای طبیعی عنوان می‌کنند.

این خانواده‌ها به سلام‌وطندار می‌گویند که با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وضعیت زنده‌گی‌شان ناگوار است.

افغانستان از لحاظ مهاجرین داخلی مقام دوم را در سطح جهان دارد و گفته می‌شود که از هر بیست‌ودو تن باشندۀ کشور یکی آن بی‌جا‌شدۀ داخلی است.