چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

نامه‌یی 50 متری از لغمان به سازمان ملل فرستاده شد 30 ميزان|مهر 1396

 

ورزشکاران در لغمان از سازمان ملل متحد می‌خواهند برای صلح و امنیت در افغانستان بیشتر از پیش تلاش کند.

آنان در نامه‌یی با نام «سازمان ملل برای آمدن صلح در افغانستان تلاش‌های جدی کند.» که 2 متر عرض و 50 متر طول دارد و امضای بیش از هزار ورزشکار پای آن است، مقابل ورزشگاه این ولایت گردهم آمده بودند.

اشتراک‌کننده‌گان می‌گویند، پس از شدت ناامنی و افزایش حملات انتحاری آنان خواستند که از این راه به جنگ و خون‌ریزی نه بگویند و از راه ورزش به گوش جهانیان برسانند که دیگر از جنگ خسته شده‌اند.

فیضان‌الله پتان، رییس اطلاعات و فرهنگ لغمان می‌گوید، صدای صلح‌خواهی ورزشکاران این ولایت را به سازمان ملل متحد خواهند رساند. به گفتۀ آقای پتان، چنین حرکت‌ها تا آمدن صلح در کشور ادامه خواهد داشت.

وزرشکاران لغمانی در برنامۀ امروز خود از مخالفان دولت می‌خواهند دست از مخالفت کشیده و به روند صلح یک‌جا شوند.

این کارزار صلح در حالی از سوی باشنده‌گان لغمان راه‌اندازی شده که افغانستان در چند روز پسین گواه رویدادهای انتحاری و انفجاری بوده و در این رویدادها شماری از باشنده‌گان کشور کشته و زخمی شده‌اند.