چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

تنش‌ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی رسانه‌یی شد 1 عقرب|آبان 1396

 

مسؤولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، 5 ‌تن از اعضای برکنارشدۀ این کمیسیون با حمایت برخی از اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و حلقات بیرونی با اسلحه داخل این کمیسیون می‌شوند.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی امروز (دوشنبه) در یک نشست خبریی در کابل می‌گوید، تزویر در حاضری، تمرد در برابر حکم رییس جمهور، تعلل و سهل‌انگاری در وظیفه و ارتکاب تخلف‌های اداری از دلایل برکناری 5  تن از اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی است. اما آنان با زور سلاح به کارشان ادامه می‌دهند.

رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، ادامۀ کار اعضای برکنارشدۀ این کمیسیون را خراب‌کاری در روند انتخابات می‌داند و می‌گوید، این افراد بر بنیاد قانون انتخابات برکنار شده‌اند.

اما حمیرا حقمل، عضو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در نشست خبری جداگانه‌یی، برکناری 5 تن از اعضای این کمیسیون را غیرقانونی می‌داند.

به گفتۀ بانو حقمل، برکناری این 5 عضو کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سیاسی، مغرضانه و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی است.

رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، پرونده‌های 5 عضو برکنارشدۀ این کمیسیون را به رییس جمهور و دادستانی کل فرستاده‌اند تا در مورد آنان تصمیم جدی گرفته شود.

اعضای برکنارشدۀ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی شامل معاون فنی دبیرخانۀ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و مدیر حاضری این کمیسیون هستند.