چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

«حمله بر غیرنظامیان»؛ معترضان به خیابان ریختند 2 عقرب|آبان 1396

 

شماری از باشنده‌گان ولسوالی مومندرۀ ننگرهار در واکنش به عملیات نظامی شب پیش که 7 تن کشته شدند، راه‌پیمایی کرده و بزرگ‌راه تورخم-جلال‌آباد را به روی ترافیک بستند.

آنان ادعا می‌کنند که نیروهای ویژۀ قطعۀ 02 امنیت شب پیش 7 عضو یک خانواده را کشته و 5 تن دیگر را باخود بردند.

معترضان از حکومت می‌خواهند که علت کشته‌شدن افراد ملکی را روشن ساخته و 5 عضو دیگر این خانواده نیز را رها کند.

حاجی محمد عمر، بزرگ قومی و یک‌تن زا معترضان می‌گوید، شب هنگام دروازۀ خانه‌اش را شکستند و وارد خانه شدند. به گفتۀ او، یکی از اعضای خانواده‌اش هنگام باز کردن دروازه و دیگران را در خانه کشتند.

محمود یکی از بسته‌گان این بزرگ قومی می‌گوید، نیروهای ویژۀ این افراد را بی‌گناه در داخل خانه کشتند.

یک منبع حکومتی که نمی‌خواهد از او نامی برده شود به سلام‌وطندار می‌گوید، در نتیجۀ عملیات نیروهای ویژۀ امنیتی شب پیش 7 عضو خانوادۀ حاجی محمد عمر بزرگ قومی کشته شدند.

به گفتۀ او، نیروهای ویژۀ امنیتی 4 پسر دیگر این بزرگ قومی را نیز با خود بردند.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار با تأیید عملیات نیروهای ویژۀ امنیتی می‌گوید که برخی‌ها در این عملیات کشته شدند، اما هویت‌شان تاکنون روشن  نیست. به گفتۀ او، هیأتی را برای بررسی به محل فرستاده‌اند.

مومندرۀ از ولسوالی‌های ناامنی ننگرهار است که بیشتر پایگاه‌های گروه‌های مخالف دولت در این ولسوالی قرار دارند.