آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

افزایش فروش بخاری ذغال‌سنگ؛ ادارۀ محیط زیست نگران آلوده‌گی هوا 3 عقرب|آبان 1396

 

با نزدیک شدن فصل سرما بازار خریدوفروش بخاری به ویژه بخاری ذغال‌سنگ و مواد سوخت مانند ذغال‌سنگ و چوب در بازارهای پایتخت گرم‌تر می‌شود.

بیشتر شهروندان پایتخت به دلیل نبود برق منظم و عدم دسترسی به دیگر امکانات گرم‌کنندۀ بدون دودزا، مجبور اند که برای گرم کردن خانه‌های‌شان در زمستان، از بخاری استفاده کنند.

دکانداران پایتخت می‌گویند که با نزدیک شدن فصل زمستان، فروش بخاری ذغال‌سنگ نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است.

امیرخان، یک‌تن از دکانداران به سلام‌وطندار می‌گوید،  فروشات‌شان خوب شده و روزانه 15 تا 20 بخاری ذغال‌سنگ را به فروش می‌رسانند.

سجاد، یکی دیگر از دکانداران شهر کابل می‌گوید، مردم بیشتر از بخاری‌های ذغال‌سنگ خریداری می‌کنند و در این روزها بازار گرمی دارد.

اما مسؤولان ادارۀ حفاظت از محیط زیست همزمان با نزدیک شدن فصل سرما نگران افزایش آلوده‌گی هوای کابل اند و می‌گویند، بسیاری از شهروندان کشور برای گردم کردن خانه‌هایشان در زمستان، از ذغال‌سنگ و چوپ استفاده می‌کنند که این دو مواد سوخت، آلوده‌گی هوا را بیشتر می‌کنند.

نیک محمد، رییس نظارت و تفتیش محیط زیستی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که حکومت برای کاهش استفاده از ذغال‌سنگ و چوب در زمستان، باید برق بیشتری در دسترس شهروندان کابل قرار دهد.

تهیۀ مواد سوخت در زمستان یکی از بزرگترین مشکلات خانواده‌های فقیر در کشور است. در این فصل قیمت چوب، ذغال‌سنگ و گاز مایع افزایش میابد و برخی خانواده‌ها حتا توانایی خرید همین موادهای سوخت را هم ندارند.