آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

دستبرد آرشیو تلویزیون مجلس نماینده‌گان؛ نشست به آشوب کشیده شد 3 عقرب|آبان 1396

 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز همایون همایون، نایب نخست مجلس و نعیم‌لالی حمیدزی، عضو مجلس را به دستبرد مسلحانه به آرشیو تلویزیون مجلس نماینده‌گان و پرداخت پول به کارمندان این بخش متهم کردند و با طرح این اتهام، نشست مجلس به آشوب کشیده شد.

گل‌پاچا مجیدی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، همایون همایون و نعیم‌لالی حمیدزی با اسلحه وارد الحاقیۀ شورای ملی شده و آرشیو مجلس نماینده‌گان را بازرسی کرده‌اند. آقای مجیدی ادعا می‌کند که همایون همایون و لالی حمیدزی به کارمندان الحاقیۀ شورای ملی پول نیز توزیع کرده‌اند. این عضو مجلس خواستار بررسی این رویداد از سوی دادستانی کل کشور است.

همایون همایون، نایب نخست مجلس نماینده‌گان رفتن به الحاقیۀ شورای ملی را تأیید می‌کند، اما می‌گوید، مدارکی وجود دارد که باید از سوی چهار کمیسیونی که در پیوند به اتهام فساد رییس مجلس تعیین شده اند، بررسی شود. او ادعای گل‌پاچا مجیدی را عقده‌یی می‌خواند.

اما شمار دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، ادامۀ این گونه تنش‌ها میان نماینده‌گان، این نهاد را به عنوان نهادی قانون‌گذار ضربه می‌زند. عبدالقیوم سجادی، تنش میان نماینده‌گان را «بی‌عزتی» می‌خواند و می‌گوید که نماینده‌گان هر روز علیه یک‌دیگر اتهامات «شرم‌آور» می‌بندند.

افزایش تنش میان اعضای مجلس سبب شد عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نشست امروز را بدون نتیجه به پایان برساند. اتهام فساد علیه رییس مجلس نماینده‌گان از مدتی به این‌سو نشست‌های عمومی مجلس را تنش‌آفرین کرده است.