آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

تأکید عبدالله عبدالله بر مجازات متخلفان قانون حق دسترسی به اطلاعات 3 عقرب|آبان 1396

 

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در نشستی با محوریت حق دسترسی به اطلاعات در کابل بر عملی‌شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات تأکید می‌کند.

به گفتۀ رییس اجرایی، دسترسی به اطلاعات حق قانونی تمام شهروندان کشور است و حکومت متعهد است که قانون حق دسترسی به اطلاعات را به گونۀ کامل عملی کند.

رییس اجرایی می‌گوید، شنیده است که برخی مقام‌ها گاهی اوقات رسانه‌ها را مجبور می‌کنند تا به نفع شخصی آنان خبررسانی کنند؛ اما هیچ مقام حکومتی‌یی حق ندارد کسی را تهدید کند.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این نشست از حکومت می‌خواهد دفاتر ولایتی این کمیسیون را فعال کرده و برای آن‌ها بودجه‌یی را اختصاص دهد.

در این نشست شماری از مسؤولان رسانه‌ها نیز انتقاداتی در حق دسترسی به اطلاعات داشتند. نجیبه ایوبی، رییس یکی از رسانه‌ها در این نشست می‌گوید، درست است که افغانستان دارای قانون دسترسی به اطلاعات است، اما این قانون اجرا نمی‌شود.

نماینده‌گان دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و سفارت هالند نیز وعده سپردند تا در بخش‌های آگاهی‌رسانی دربارۀ قانون دسترسی به اطلاعات همکاری‌های‌شان را هرچه بیشتر تداوم بخشند.