آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

فساد؛ 75 درصد افراد از استخدام در وزارت معارف باز مانده‌اند 4 عقرب|آبان 1396

 

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در تازه‌ترین گزارش خود‌ می‌گوید، به علت پرداخت رشوه، فشارهای بیرونی و خویش‌خوری‌ها در وزارت معارف/آموزش و پرورش، بیش از 75 درصد فارغان دارالمعلمین‌ها/نهادهای آموزش آموزگاری در این وزارت استخدام نمی‌شوند.

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز پنج‌شنبه گزارش تازه‌اش را زیر نام «ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری وزارت معارف» نشر کرد.

هیلینا ملکیار، عضو این کمیته می‌گوید، بیش از 36 مورد فساد اداری را در بخش‌های روند استخدام آموزگاران، توزیع کتاب‌های درسی، مدیریت وزارت معارف، کیفیت آموزش و پرورش، حقوق آموزگاران، روند تدارکات، آمار و ارقام، برنامۀ سوادآموزی و نصاب درسی تشخیص داده‌اند. به گفتۀ بانو ملکیار، بیشتر فساد اداری در وزارت معارف در روند استخدام آموزگاران وجود دارد.

اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف وجود فساد در این وزارت را تأیید می‌کند و می‌گوید، برنامه‌های خوبی را برای مبارزه با فساد اداری در این وزارت روی دست دارند.

مسؤولان کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گویند، وزارت معارف با داشتن 262 هزار کارمند حدود 68 درصد از کارمندان خدمات ملکی دولت افغانستان را در خود جا داده است و این وزارت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد کاریابی، بیشتر از دیگر وزارت‌خانه‌ها در معرض فساد اداری قرار دارد.

برای تهیۀ این گزارش با 542 تن در پنج گروه مختلف گفت‌وگو شده است؛ 109 گفت‌وگو با مقام‌ها و کارمندان وزارت معارف، 126 گفت‌وگو با کارمندان ولایتی این وزارت، 76 گفت‌وگو با نهادهای آموزشی، 93 گفت‌وگو با آموزگاران، 125 گفت‌وگو با دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، 22 گفت‌وگو با حامیان و 160 گفت‌وگو به صورت گروهی انجام شده است.

این گزارش در نه ولایت، پنجشیر، بدخشان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، ننگرهار و بامیان انجام شده است.

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از وزارت معارف می‌خواهد که برای از میان بردن فساد اداری، تمام پرونده‌های فساد را به دادستانی کل بفرستد.