چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در افغانستان مصونیت شغلی ندارد 8 عقرب|آبان 1396

 

نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های ازاد افغانستان (نی) در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان در کنار رویارویی با خشونت‌ها حین تهیۀ گزارش و بعد از نشر، در درون سازمان رسانه نیز حقوق‌شان نقض می‌شود و مطابق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی با آن‌ها برخورد نمی‌گردد.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی در یک نشست خبری امروز (دوشنبه) در کابل می‌گوید، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد کارمندان رسانه‌ها حقوق‌شان را به وقت معین دریافت نمی‌کنند، بیش از 50 درصدشان از رخصتی‌های قانونی استفاده کرده نمی‌توانند، 70 درصد آنان زمینۀ ترفیع و تقریبا 100 درصد آنان مصؤونیت کاری ندارند

.

آقای خلوتگر می‌گوید که گزارش آنان به اساس داده‌ها، گزارش‌های دیده‌بان رسانه‌ها، شکایت‌های کتبی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی از آغاز سال 1381 تا ماه عقرب/آبان 1396 و همچنان به اساس نظرسنجی‌ها تهیه شده است.

مختار وفایی، مسؤول یکی از وب‌سایت‌های خبری‌ می‌گوید، خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان دلایل مختلفی دارد. به گفتۀ او، بیشتر افراد کمترین آگاهی نسبت به قانون طرز تأسیس رسانه‌ها و قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور ندارد.

عدم عقد قرارداد، نپرداختن حقوق در زمان معین، نداشتن حقوق بازنشسته‌گی، نداشتن تعطیلات قانونی، انفکاک غیرموجه، مداخلۀ مدیران و صاحبان رسانه‌ها در مسایل کاری حرفه‌یی و چندین نقض صریح مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی و نبود مصؤونیت کاری خبرنگاران از موارد درشت گزارش دفتر نی اند.

دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان نقض حقوق قانونی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را به زیان صنعت رسانه‌یی در کشور دانسته و از مالکان و مدیران رسانه‌های افغانستان می‌خواهد، به این موارد رسید‌ه‌گی کرده و از رسیدن آسیب بیشتر به آزادی بیان جلوگیری کنند.