چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

شهرداری کابل صلاحیت‌های خدماتی ترافیک را به عهده گرفت 8 عقرب|آبان 1396

 

وزارت داخله و شهرداری کابل قراردادی را امضا کردند که بر بنیاد آن صلاحیت‌های امور خدماتی مدیریت عمومی ترافیک شهر کابل از وزارت داخله به شهرداری کابل انتقال یافت.

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله امروز (دوشنبه) در نشستی در کابل، سپردن صلاحیت‌های امور خدماتی مدیریت عمومی ترافیک شهر کابل را به شهرداری، یک گام ارزنده می‌داند و می‌گوید، این کار در حل مشکلات شهری مؤثر است.

به گفتۀ وزیر داخلۀ کشور، مدیریت ترافیک کابل مربوط به وزارت داخله بوده و تنها صلاحیت‌های امور خدماتی آن به شهرداری منتقل شده است.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل هدف از امضای این قرارداد را، ایجاد هماهنگی میان وزارت داخله و شهرداری کابل عنوان کرده و می‌گوید، با عملی‌شدن این قرارداد از ازدحام ترافیکی و سایر مشکلات شهری کاسته می‌شود.

مسؤولان شهرداری کابل می‌گویند، برنامه‌یی را جهت تنظیم ترافیک شهر کابل تهیه کرده‌اند که شامل نصب زیگنال‌ها، توزیع جواز راننده‌گی برقی، برنامه‌های آگاهی‌دهی از قانون ترافیک، صدور جواز راننده‌گی از طریق پروسۀ «آسان خدمت»، پل‌های هوایی و پارکینگ‌ها می‌شود که با عملی‌شدن آن ارایۀ خدمات شهری بهتر خواهد شد.

طرح انتقال صلاحیت‌های مدیریت ترافیک کابل از وزارت داخله به شهرداری کابل در سومین نشست توسعۀ شهری نهایی شد و امروز رسمأ به امضا رسید.