دوشنبه 2 دلو|بهمن 1396 برابر با 22 جنوری 2018

حملۀ انتحاری در وزیراکبرخانِ کابل 9 عقرب|آبان 1396

 

حملۀ انتحاری حوالی ساعت چهار پس از چاشت امروز منطقۀ وزیرمحمداکبرخانِ کابل را تکان داد.

اسماعیل کاووسی، سخنگوی وزارت صحت می‌گوید، تاکنون ۳ کشته از جمله یک زن و ۱۵ زخمی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که هدف این حمله ریاست ارتباطات خارجی وزارت دفاع افغانستان بوده است.

تاکنون رقم درستی از تلفات این رویداد معلوم نیست.

شخص یا گروهی مسؤولیت این حمله را بر عهده نگرفته‌اند.