دوشنبه 2 دلو|بهمن 1396 برابر با 22 جنوری 2018

هشدارِ عطامحمد نور به «سقوط نظام» 9 عقرب|آبان 1396

 

عطامحمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان با انتقاد از سران حکومت وحدت ملی می‌گوید که در برابر تمامی حرکات زورگویانه و تصامیم ضد مردمی ایستاده‌گی می‌کند.

آقای نور امروز (سه‌شنبه) در سفری به هرات می‌گوید، دامنۀ فساد روزبه‌ر‌وز گسترده می‌شود و «ارگ در این فساد نقش دارد، این وضعیت سلامت انتخابات پیش‌رو را با پرسش روبه‌رو کرده است.» او هشدار می‌دهد که کشور به پرتگاه نزدیک شده و حیات سیاسی حکومت نیز در خطر است.

رییس اجرایی حزب جمعیت می‌گوید: «یک شبه شهر تغییر می‌کند و مانند رقه (شهری در سوریه) می‌شود، تصمیم ما بر وفق مراد مردم خواهد بود و بهتر است این تصمیم (را) قاطعانه بگیریم، با در نظرداشت این نکات، اول اصلاح نظام و (غیر آن) سقوط نظام.»

آقای نور، لغو کمیسیون انتخابات، اصلاحات، برنامۀ بدیل در صورت برگزاری انتخابات و نظارت گستردۀ احزاب سیاسی در انتخابات را برای حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌کند.

امیر محمد اسماعیل خان، از بزرگان جهادی و عضو جمعیت اسلامی نیز می‌گوید، چالش‌های کنونی و کوتاهی حکومتِ «تحمیلی» دستآوردهای چندین ساله که با خون صدها تن به دست آمده را خطر روبه‌رو کرده است.

او نیز از برگزاری انتخابات آینده نگرانی می‌کند و از حکومت می‌پرسد، در صورتی که بیش از 57 درصد خاک کشور زیر کنترل مخالفان باشد، چه‌گونه برای انتخابات مشروعیت می‌دهید؟

این بزرگ جهادی می‌افزاید که مردم بار دیگر انتخابات تقلبی را نمی‌پذیرند و باید اصلاحات به میان آید.

آقای اسماعیل خان از سیاسیون و دیگر بزرگان می‌خواهد که برای نجات کشور و بیرون رفت از چالش‌های کنونی اتحادشان را حفظ کنند و در تلاش راه حلی باشند.