چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

هنوزهم بیشتر شهریان کابل با فرهنگ شهرنشینی بیگانه‌اند 10 عقرب|آبان 1396

 

شماری از شهروندان کابل میگویند، برخی از شهرنشینان فرهنگ شهرنشینی را در نظر نمی‌گیرند و کثافات را به روی جاده‌ها و کوچه‌ها می‌ریزند.

در کنار انداختن کثافات در مکان‌های نامناسب، متوقف کردن موتر در گوشه و کنار جاده‌های عمومی، آزارواذیت دانش‌آموزان دختر، غصب ساحات سبز و دیگر کنش‌های غیر قانونی و اخلاقی در سطح شهر نشاندهندۀ عدم رعایت فرهنگ شهرنشینی از سوی پایتخت‌نشینان به شمار می‌رود.

31 اکتوبر برابر است به روز جهانی شهرها که برخی از کشورها از این روز به گونۀ ویژه بزرگداشت می‌کنند.

کابل هم با بیش از 5 میلیون نفوس بزرگترین شهر پرجمعیت افغانستان به شمار می‌رود و هر روز به شمار باشنده‌گان این شهر افزوده می‌شود.

دلیل تجمع بیشتر نفوس در این شهر فقر و بی‌کاری و سهولت‌های زنده‌گی عنوان می‌شود که بیشتر روستانشینان از ولایت‌های دور و نزدیک به کابل آمده‌اند که بیشترشان با فرهنگ شهرنشینی بیگانه اند.

برخی از شهروندان کابل به این باورند که بیشتر شهریان نزاکت‌های شهری را رعایت نمی‌کنند، عملکردشان خلاف فرهنگ شهر است و در راستای حفاظت از محیط زیست نیز توجهی ندارند.

احمد باشندۀ شهر کابل در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، تجمع بیش از حد روستا نشینان و عدم آشنایی‌شان با فرهنگ شهر نشینی سبب شده است که کوچه‌وپس‌کوچه با زباله‌ها یک‌سان باشد، قوانین ترافیکی رعایت نشود و دیگر اصول شهرنشینی را نیز زیر پا کنند.

شکیلا نوید، باشنده شهر کابل می‌گوید، هیچ کسی به زیبایی شهر کابل فکر نمی‌کند و برخی ساحات سبز از سوی زورمندان غصب شده و از پیاده‌روها و جاده‌های عمومی هم به عنوان پارکینگ موترها استفاده می‌شود.

بانو نوید از حکومت و رهبران سیاسی می‌خواهد که برای رعایت فرهنگ شهرنیشنی، آگاهی دهی کنند.

دکتر کبیر رنجبر، یک‌تن از جامعه‌شناسان می‌گوید، فرهنگ شهرنشینی در افغانستان خیلی تغییر کرده است.

به گفتۀ او، این تغییر به دلیل جنگ‌هایی‌ست که در نتیجۀ آن، روستانشینان به شهرها آواره شده‌اند.

آقای رنجبر می‌افزاید، تغییر فرهنگ زمانگیر است و برای ایجاد تغییر مثبت در فرهنگ شهرنشینی، نیاز است که چند نسل دیگر روی این موضوع کار کنند.

به گفتۀ این جامعه شناس، مردم باید میان زنده‌گی شهری و روستایی فرق قایل شوند و اصول زنده‌گی شهری را رعایت کنند.