چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

کاهش سهم کشاورزی و صنعت در تولید ناخالص کشور 10 عقرب|آبان 1396

 

تولید ناخالص داخلی مشمول تمام درآمدهای قانونی و غیرقانونی در سه بخش کشاورزی، صنایع و خدمات در کشور است. یکی از اقلامی که در افغانستان به گونۀ غیرقانونی تولید می‌شود کوکنار است و این مواد نیز در تولید ناخالص داخلی نقش دارد.

مسؤولان اداره مرکزی احصائیه در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گویند، از سال 1392 تا سال 1395 خورشیدی سهم کشاورزی و صنایع در تولید ناخالص داخلی «جی.دی.پی» پایین بوده است.

بربنیاد آمارهای اداره مرکزی احصائیه هر چند رشد کشاورزی در این چهار سال گاهی به گونۀ سریع منفی و گاهی هم خوب بوده؛ اما سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی اندک بوده است.

سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392، 24.7 درصد، در سال 1393، 24.1 درصد، در سال 1394، 21.8 درصد و در سال 1395 به 23 درصد کاهش یافته است.

سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال 1392، 19.6 درصد، در سال 1393، 20.7 درصد، در سال 1394، 21.8  درصد و در سال 1395، 21.1 درصد بوده است.

حسیب‌الله موحد، معاون فنی اداره مرکزی احصائیه می‌گوید، در جریان این چهار سال خدمات بلندترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته است.

به گفتۀ آقای موحد، سهم خدمات در سال 1392، 51.7 درصد، در سال 1393، 51.8 درصد، در سال 1394، 52.5 درصد و در سال 1395، 51.6 درصد بوده است.

آقای موحد، از علت‌های 51 درصدی سهم خدمات را در تولید ناخالص داخلی کشور، توزیع حدود 20 میلیون سیم کارت و عرضه خدمات انترنیتی، فعالیت مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های خصوصی، هوتل‌داری و سفرها و خدمات هوانوردی می‌داند.

معاون فنی اداره مرکزی احصائیه، وابسته‌بودن کشت‌وکار افغانستان به بارنده‌گی‌های فصلی، نابودی برخی از زمین‌های کشاورزی و ساخت و ساز بلند منزل‌ها بر گسترۀ این زمین‌ها را به کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی اثرگذار می‌داند.

اما مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری می‌گویند که سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان تا اندازه‌یی خوب است.

لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید، این وزارت برای سهم بیشتر کشاورزی در رشد اقتصاد ملی فعالیت‌هایش را برای پشتبانی از کشاورزان در بخش‌هایی دوردست کشور متمرکز می‌سازد.

آقای موحد، اما علت کاهش سهم صنایع را در تولید ناخالص داخلی، احتمال اندک بودن سرمایه‌گذاری‌ها در کشور عنوان می‌کند.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که با آوردن تعدیل در قانون سرمایه‌گذاری سهم صنعت را در تولید ناخالص داخلی بهبود می‌بخشند.

مسؤولان اداره مرکزی احصائیه از دولت و برنامه‌سازان اقتصادی کشور می‌خواهند تا با به کارگیری از آمار و ارقام احصائیه‌یی برای توسعۀ بخش‌های کشاورزی و صنعت تصمیم بگیرند و راه‌های بهبود وضعیت کشاورزی و صنعت را پیدا کنند تا سهم این بخش‌ها در تولیدات داخی کشور بیشتر شود.