آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

اعتراض‌ها در ننگرهار و کنر؛ واژۀ «افغان» باید در شناس‌نامه‌ها درج شود 13 عقرب|آبان 1396

 

شماری از باشنده‌گان ولایت‌های ننگرهار و کنر در اعتراض به فیصلۀ مجلس نماینده‌گان مبنی بر رد فرمان تقنینی رییس جمهور که در آن بر درج واژۀ اسلام و افغان در شناس‌نامه‌های الکترونیکی تأکید شده بود، راه‌پیمایی کردند. به گفتۀ آنان، تصمیم مجلس برای‌شان قابل قبول نیست و به هیچ فرد و یا گروهی اجازه نمی‌دهند که دین و یا هویت آنان را نادیده بگیرد.

راه‌پیمایان خواهان بسته‌شدن دروازۀ شورای ملی شده و هشدار می‌دهند که اگر واژۀ افغان و اسلام در شناس‌نامه‌های الکترونیکی درج نشود، آنان این شناس‌نامه را نمی‌گیرند و به کارمندان توزیع شناس‌نامۀ برقی اجازۀ ورود به ولایت‌شان را نمی‌دهند.

به باور راه‌پیمایان، با در نظرداشت قانون اساسی کشور دورۀ کاری اعضای کنونی مجلس نماینده‌گان به پایان رسیده و این مجلس باید بسته شود.

مجلس نماینده‌گان هفتۀ پیش با اکثریت آرا فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به درج واژۀ افغان و اسلام در شناس‌نامه‌های برقی را رد کرد.


در همین زمینه
رد فرمان تقنینی غنی در پیوند به شناس‌نامه‌های الکترونیکی از سوی مجلس