آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

زورمندان زمین‌های «شهرک معلمان» تخار را غصب کردند 14 عقرب|آبان 1396

 

افراد مسلح غیرمسؤول در ولسوالی دشت‌قلعه، شهرک معلمان را غصب کرده‌‌اند.

بشیر بشارت، یکی از معلمان ولسوالی دشت‌قلعه به سلام‌وطندار می‌گوید، افراد مسلح غیرمسؤول به همکاری سیدخیرالدین، شهردار ولسوالی دشت‌قلعه، شب‌هنگام زمین شهرک معلمان را غصب کرده‌اند.

یک منبع در ادارۀ محلی دشت‌قلعه که نمی‌خواهد نامش فاش شود، غصب این شهرک و دست‌داشتن شهردار با غاصبان را تأیید می‌کند.

سیدعنایت‌الله نوید، سرپرست ریاست معارف/آموزش و پرورش تخار نیز می‌گوید، زورمندان در ولسوالی دشت‌قلعه بخش بزرگی از زمین شهرک معلمان را غصب کرده‌اند.

سیدخیرالدین، شهردار دشت‌قلعه با رد غصب زمین از سوی زورمندان می‌گوید، توزیع زمین بر اساس حکم رییس جمهور برای بی‌جاشده‌گان زلزلۀ ولسوالی رستاق جریان دارد. در تقابل با گفتۀ شهردار، عبدالقیوم قانع، ولسوال دشت‌قلعه غصب زمین‌ها را تأیید می‌کند، اما می‌گوید، اکنون جلو غاصبان را گرفته‌اند.

به گفتۀ ولسوال دشت‌قلعه، بر اساس حکم رییس جمهور قرار است ۵۰۰ جریب زمین در این ولسوالی برای زلزله‌زده‌گان ولسوالی رستاق توزیع شود؛ اما از آن‌جا که این زمین‌ها در کنار شهرک معلمان واقع است، روی حدود مشخص زمین‌ها، میان معلمان و شهرداری دشت‌قلعه اختلاف وجود دارد.