دوشنبه 2 دلو|بهمن 1396 برابر با 22 جنوری 2018

اندونیزیا برای آمدن صلح در افغانستان همکاری می‌کند 15 عقرب|آبان 1396

 

رتنو مارسودی، وزیر خارجۀ اندونیزیا به دعوت وزارت خارجۀ افغانستان به کابل آمده و با رییس جمهور غنی و سایر مقام‌های بلند پایه حکومت وحدت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بانو رتنومارسودی در دیداری با صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجۀ کشور می‌گوید، اندونیزیا آماده است در بخش‌های گونه‌گون به ویژه آمدن صلح در افغانستان، همکاری کند.

صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور، نقش اندونیزیا را در آمدن صلح در افغانستان مهم دانسته و می‌گوید که به زودی در رأس هیأتی به ریاست محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح به اندونیزیا می‌رود.

به گفتۀ او، در این سفر روی مواردی مهم با مقام‌های کشور اندونیزیا گفت‌وگو خواهند کرد.

ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامه‌‌یی گفته که وزیر خارجۀ اندونیزیا در دیدار با رییس جمهور غنی و رییس شورای عالی صلح وعده همکاری در بخش‌های گونه‌گون به ویژۀ روند صلح، داده است.

در بخشی از این خبرنامه آمده است که وزیر خارجۀ اندونیزیا تعهد سپرده که کشورش برای تأمین صلح در افغانستان همکاری جدی می‌کند.