آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

3 هزار خانواده در ده‌سبز صاحب برق می‌شوند 16 عقرب|آبان 1396

 

مسؤولان ریاست برشنا هنگام گشایش 12 برج‌ برق در ولسوالی ده‌سبزِ کابل می‌گویند که آنان با این 12 برج برق برای بیش از 3 هزار خانوادۀ این ولسوالی برق‌رسانی خواهند کرد.

محب الرحمان مومند، رییس کابل برشنا امروز (سه‌شنبه) در برنامۀ گشایش 12 پایه  برج برق در ولسوالی ده‌سبز کابل می‌گوید، ریاست برشنا تلاش می‌کند که تمامی شهروندان به ویژه باشنده‌گان ولسوالی‌های کابل به انرژی برق دسترسی داشته باشند.

به گفتۀ آقای مومند، این 12 برج برق که به ارزش 20 میلیون افغانی ساخته می‌شود، برای بیش از 3 هزار خانواده برق‌رسانی خواهد کرد.

رییس کابل برشنا از شهروندان می‌خواهد، در استفاده از انرژی برق محتاط باشند و از برج‌های برق و وسایل این برج‌ها به گونۀ درست نگهداری کنند.

مسؤولان شرکت برشنان می‌افزایند، اگر شهروندان کشور در پرداخت صرفیه‌های برق‌شان کوتاهی نکنند، از یک‌سو مشکلات آنان حل می‌شود و از سوی دیگر روند برق‌رسانی در کشور با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.

ولسوالی ده‌سبز یکی از ولسوالی‌های پرنفوس کابل است که امروز زمینۀ دسترسی باشنده‌گان آن به برق فراهم شد.