پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

چاپِ بیش از 135 میلیون کتاب درسی 16 عقرب|آبان 1396

 

ادارۀ توسعۀ جهانی آمریکا مرحلۀ دوم پروژۀ چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و رهنمود آموزان را که بیشتر از 135 میلیون کتاب را در بر می‌گیرد، به ارزش 75 میلیون دالر آمریکایی راه‌اندازی کرد.

این اداره، هدف این پروژه را دسترسی دانش‌آموزان به مضمون‌های درسی عنوان می‌کند.

هوگو لارنس، سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان امروز (سه‌شنبه) می‌گوید، کتاب‌های درسی و رهنمود آموزگاران طی سه مرحله چاپ و توزیع می‌شود.

به گفتۀ سفیر آمریکا، در صورتی که از کتاب‌ها به صورت آگاهانه استفاده شود، نیاز دانش‌آموزان را رفع می‌کند.

آقای لارنس می‌افزاید، تأخیر در چاپ و توزیع کتاب‌های درسی در افغانستان به یک امر معمول مبدل شده است؛ اما آنان سعی دارند از طریق پلان‌گذاری و هماهنگی گسترده با وزارت معارف در کابل و ولایت‌ها به این مشکل فایق آیند.

اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف کمبود کتاب‌های درسی در مکاتب را یکی از چالش‌های جدی می‌داند؛ اما می‌گوید، این وزارت متعهد به رساندن کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان در زمان مناسب است.