آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

تمرکز بر باغداری و دامداری سطح گرسنه‌گی را کاهش دهد 16 عقرب|آبان 1396

 

کمیتۀ مستقل روند بازنگری استراتژیک تحت رهبری هدایت‌الله امین ارسلا  امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در کابل نتایج بررسی استراتیژیک محو گرسنه‌گی را اعلام کرده است.

هدایت امین ارسلا در این نشست می‌گوید، تولید و ذخیره‌سازی غلات، رسیده‌گی به نیازهای غذایی زنان، رشد باغداری، دامپروری، حفظ منابع طبیعی، بهبود زیربناها و بهبود نسل حیوانات از پیشنهادهایی است که حکومت و نهادهای مسؤول می‌توانند برای کاهش سطح گرسنه‌گی در کشور در نظر بگیرند.

او از حکومت، نهادهای خصوصی، جامعۀ جهانی و نهادهای مدنی می‌خواهد که در بخش عملی‌کردن این پیشنهادات آنان را یاری کنند.  

نصیراحمد درانی، سرپرست وزارت زراعت و آبیاری، از کشاورزی و دامپروری به عنوان دو عنصر اساسی در کاهش میزان گرسنه‌گی در کشور نام برد.

آقای درانی می‌گوید، تا هنگامی که زمینه‌های مناسب برای رشد کشاورزی و دامپروری فراهم نشود، نمی‌توان با فقر مطلق و گرسنه‌گی به صورت کامل مبارزه کرد.

پیش از این گزارش‌هایی به نشر رسیده که در حال حاضر 33 درصد جمعیت افغانستان یعنی نزدیک به 9.3 میلیون نفر از عدم مصونیت غذایی رنج می‌برند.