چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

گردآوری 135 میلیارد افغانی از درآمد ملی 17 عقرب|آبان 1396

 

مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند، صندوق جهانی پول برای گردآوری در آمدهای ملی در سال مالی 1396 خورشیدی 153 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده و این وزارت تا نیمه ماه یازدهم سال مالی توانسته است 135 میلیارد افغانی را از منابع داخلی گردآوری کند.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه/دارایی به سلام‌وطندار می‌گوید، گردآوری 135 میلیارد افغانی از درآمدهای داخلی را در 11 ماه امسال مبارزه با فساداداری، اصلاحات در منابع عایداتی کشور و بلندبردن ظرفیت کارمندان در گمرک‌ها عنوان می‌کند.

به گفتۀ او، تا پایان سال مالی از هدف تعیین شده درآمد بیشتری به دست خواهند آورد.

مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند، بیشترین درآمدهای دولت از گمرک‌ها به دست می‌آید که بیش از 50 درصد از درآمدهای ملی را می‌سازند.

آنان می‌افزایند که بقیه درآمدهای داخلی از مالیه دهنده‌گان، معادن و دیگر منابع عایداتی به دست می‌آید.

گفتنی‌ست که سال گذشته صندوق جهانی پول برای گردآوری درآمدهای ملی به حکومت افغانستان 132 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده بود؛ اما این وزارت توانست که بیش از هدف تعیین شده در حدود 165 میلیارد افغانی گردآوری کند