دوشنبه 2 دلو|بهمن 1396 برابر با 22 جنوری 2018

غنی برای افتتاح موزۀ لور به ابوظبی می‌رود 17 عقرب|آبان 1396

 

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور غنی عصر امروز برای افتتاح موزۀ لور در ابوظبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی اشتراک می‌کند.

آقای مرتضوی در یک نشست خبری امروز (چهارشنبه) می‌گوید، رییس جمهور غنی و هیأت همراهش در این سفر با نخست‌وزیر امارات متحدۀ عربی, ولیعهد و امیر و دیگر مقام‌های عالی‌رتبۀ ابوظبی دیدار خواهد کرد. به گفتۀ او،  گسترش و تحکیم بیشتر روابط افغانستان و امارات متحده عربی محور این گفت‌وگوها خواهد بود.

سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور می‌افزاید، هفتۀ آینده رییس جمهور برای اشتراک در هفتمین نشست ریکا در ترکمنستان اشتراک خواهد کرد.

به گفتۀ دفتر سخنگویی ریاست جمهوری، امسال در نشست ریکا توانمندسازی زنان و ایجاد اتاق تجارت ریکا محور بحث خواهد شد.