چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

دسترسی بیش از 350 هزار تن به آب آشامیدنی در چندین ولایت 21 عقرب|آبان 1396

 

قرارداد ۱۵۱ پروژۀ آب‌رسانی به ارزش بیش از ۳۶1.3 میلیون افغانی امروز میان وزارت احیا و انکشاف دهات و شوراهای توسعه‌یی محل به امضا رسید.

مجیب‌الرحمان کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که بر بنیاد پروژه‌های تازۀ برنامه‌ ملی آب‌رسانی، بهداشت محیطی و آب‌یاری روستایی بیش از ۲۳۷ چاه آب‌آشامیدنی سطحی و عمیق در ولایت‌های کاپیسا، خوست، سرپل، جوزجان، بغلان، میدان‌وردک، فاریاب، کابل، پروان، پنجشیر، بلخ و تخار حفر می‌شوند.

آقای کریمی می‌گوید که در بخش ساخت‌وساز شبکه‌های آب‌رسانی بیش از 72 شبکه آب‌رسانی در ولایت‌های جوزجان، ارزگان بادغیس، غور، نورستان، تخار، کندز، ننگرهار، دایکندی، فاریاب، سمنگان، بلخ، سرپل، کنر، پکتیا، بدخشان، کابل، قندهار، هرات، پکتیکا، لغمان و بغلان، به ارزش ۲۶۹.۳ میلیون افغانی ساخته خواهند شد.

مجیب‌الرحمان کریمی می‌گوید که بر بنیاد این قراردادها 32  ذخیره‌گاه آب آشامیدنی به هزینۀ بیش از 30 میلیون افغانی در ولایت جوزجان، سمنگان و بادغیس ساخته می‌شود.

رولف لوند جیک، رییس بخش آب آشامیدنی صندوق کودکان ملل متحد در این نشست می‌گوید، در نظر دارند تا سال آینده، به خاطر دسترسی بیشتر کودکان و مادران به آب آشامیدنی، ۱۰ میلیون دالر دیگر را نیز به وزارت احیا و انکشاف کمک می‌کنند.

با آغاز این پروژه‌ها 274 هزار و 253 روز کاری ایجاد خواهد شد و با بهره‌برداری این پروژه‌ها سه‌صدوسی‌وشش هزار و 444 تن از آب مستفید می‌شوند.

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که این وزارت در چهارچوب هم‌آهنگی میان برنامه‌ ملی آب‌رسانی و برنامۀ ملی میثاق شهروندی، در نظر دارند که تا سه سال آینده، میزان دست‌رسی روستانشینان به آب آشامیدنی بهداشتی را از 53 درصد به ۷۳ درصد افزایش دهند و سهولت‌های بهداشتی را از 33 درصد به 47 برسانند.