يک‌شنبه 27 حوت|اسفند 1396 برابر با 18 مارچ 2018

وضع مالیات صد در صدی بر دخانیات از سوی مجلس 22 عقرب|آبان 1396

 

اعضای مجلس نماینده‌گان مادۀ بیستم قانون کنترل تنباکو و دخانیات را تعدیل کردند که بر بنیاد آن مالیات بر دخانیات 100 درصد می‌شود.

برخی از نماینده‌گان برای تعدیل مادۀ 20 قانون کنترل تنباکو و دخانیات300 درصد مالیه پیشنهاد کردند، اما برخی دیگر از نماینده‌گان 100 درصد مالیات را پیشنهاد کردند.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نظریات نماینده‌گان را به رأی گذاشت که پس از رأی‌گیری، وضع مالیات 100 درصدی بر دخانیات تصویب شد.

پیش از این مالیات بر دخانیات 20 درصد بود.

امیرجان یار، رییس مالی و بودجۀ مجلس می‌گوید که شماری از نماینده‌گان خواستار ممنوعیت در واردات دخانیات شده و استفادۀ آن را از نگاه اسلام حرام می‌دانند. اما به گفتۀ آقای یار، شمار این عده از اعضای مجلس نماینده‌گان کم بود و نتوانستند حمایت مجلس را بدست آورند.

قانون منع استفاده از محصولات تنباکو در سال 1393 از سوی شورای ملی تصویب شد و پس از آن دوبار تعدیل شد.

در سال 1394 نیز مجلس نماینده‌گان طرح افزایش صددرصدی تعرفۀ سگرت را تأیید کرده بود، اما مجلس سنا این طرح را با اکثریت آرا رد کرد.