يک‌شنبه 27 حوت|اسفند 1396 برابر با 18 مارچ 2018

بیشتر فرمان‌های تقنینی رییس جمهور خلاف قانون اساسی‌ بوده‌اند 23 عقرب|آبان 1396

 

انجمن حقوق‌دانان، انجمن وکلای مدافع و دیدبان شفافیت افغانستان می‌گویند که رییس جمهور بسیاری از فرمان‌های تقنینی را خلاف قانون اساسی صادر کرده است.

گل‌احمد مددزی، رییس انجمن حقوق‌دانان در نشستی امروز می‌گوید که رییس جمهور غنی دو روز پیش از پایان تعطیلات نماینده‌گان مجلس 14 فرمان تقنینی را صادر کرده است.

آقای مددزی می‌گوید، بر اساس قانون اساسی، رییس جمهور حق دارد هنگام تعطیلات شورای ملی در مورد مسایل عاجل و فوری فرمان تقنینی صادر کند، اما این صلاحیت رییس جمهور شامل بخش‌های مالی نمی‌شود. رییس انجمن حقوق‌دانان کشور می‌گوید، شماری از فرمان‌های تقنینی رییس جمهور که در سال روان صادر شده است، بار مالی دارد.

حقوق‌دانان، وکلای مدافع و اعضای دیدبان شفافیت هشدار می‌دهند که اگر رییس جمهور فرمان‌های تقنینی‌یی که خلاف قانون اساسی کشور صادر کرده است را پس نگیرد، به اعتراض‌شان ادامه می‌دهند.

اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با رد گفته‌های حقوق‌دانان، وکلای مدافع و دیدبان شفافیت می‌گوید، صدور فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور در زمان تعطیلات شورای ملی، حق قانونی رییس جمهور است.

با این حال حقوق‌دانان می‌گویند، هم رییس جمهور فعلی و هم رییس جمهور پیشین بارها خلاف قانون اساسی فرمان تقنینی صادر کرده‌اند که این کار سوءاستفاده از صلاحیت‌ها به شمار می‌رود.