دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

خوش‌بینی شهروندان افغانستان به آینده افزایش یافته است 23 عقرب|آبان 1396

 

نظرسنجی تازۀ بنیاد آسیا نشان می‌دهد که خوش‌بینی شهروندان افغانستان امسال در مقایسه با سال‌های گذشته نسبت به آینده بیشتر شده است. بنیاد آسیا نتایج این نظرسنجی را امروز در نشست خبری‌یی در کابل منتشر کرد.

ادریس الهام، یک تن از پژوهشگران این نظرسنجی می‌گوید، 32.8 درصد از شهروندان افغانستان در گفت‌وگوهای‌شان گفته‌اند افغانستان به مسیر درست در حرکت است و در مقابل، 61.2 درصد دیگر گفته‌اند که افغانستان به مسیر نادرست حرکت می‌کند.

در نظرسنجی بنیاد آسیا آمده است که ۳۸.۸ درصد اشتراک‌کننده‌گان که ۴۱.۲ درصد مردان و ۳۶.۳ درصد زنان‌اند، گفته‌اند اگر فرصت میسر شود، افغانستان را ترک خواهند کرد. بر بنیاد این نظرسنجی، گسترش خشونت و ناامنی عامل عمدۀ تمایل شهروندان به ترک کشور است.

آقای الهام می‌گوید که بر اساس یافته‌های آنان، 56.2 درصد اشتراک‌کننده‌گان این نظرسنجی از کارکرد حکومت رضایت‌ دارند، این رقم نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در نتایج نظرسنجی بنیاد آسیایی آمده است که حدود ۷۰.۶ درصد شهروندان افغانستان بی‌کاری را بزرگترین مشکل فراراه جوانان عنوان کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این بنیاد، ۷۲.۴ درصد اشتراک‌کننده‌گان با کار زنان در بیرون از منزل و ۸۲.۳ درصد آنان با آموزش زنان و دختران موافق بوده‌اند.

شرکت‌کننده‌گان این نظرسنجی بیشتر به بهبود آموزش، توسعۀ زراعت، بهبود امنیت، ساختن زیربناها چون سرک و پل اولویت داده اند.

نظرسنجی سال ۲۰۱۷ بنیاد آسیا بر اساس گفت‌وگو با 10 هزار تن در ۳۴ ولایت کشور تهیه شده است.