يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

کمبود سالون فاتحه‌خوانی و بلاتکلیفی پایتخت‌نشینان 24 عقرب|آبان 1396

 

برخی از باشنده‌گان کابل با شکایت از کمبود سالون‌های فاتحه‌خوانی این شهر و نبود امکانات در سالون‌های فاتحه‌خوانی موجود می‌گویند، این موضوع آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

برخی از بانوان پایتخت‌نشین که برای حضور در مراسم فاتحه‌خوانی به سالون فاتحه‌خوانی حصه اول خیرخانه و شهرنو کابل آمده‌اند می‌گویند، کم بود سالون‌های فاتحه‌خوانی، نبود امکانات در این سالون‌ها، مشکلات زیادی را برای عزاداران و شرکت کننده‌گان مراسم فاتحه‌خوانی بوجود آورده است.

ایمان یک‌تن از بانوانی‌ است که در مراسم فاتحه‌خوانی بسته‌گانش آمده به سلام‌وطندار می‌گوید، نبود دست‌شوی‌های مجهز و چوکی در سالون‌های فاتحه‌خوانی عزاداران را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

به گفتۀ او، تاکنون هیچ نهادی برای حل این مشکل توجه نکرده است.

فربیا نیز برای شرکت در مراسم فاتحه‌خوانی یکی از بسته‌گانش به سالون فاتحه‌خوانی آمده و می‌گوید، در کنار دیگر مشکلات سالون‌های فاتحه‌خوانی پاک نبودن سالون‌ها از بزرگ‌ترین مشکلات برای خانواده‌های عزادار می‌باشد.

آنان از نهاد‌های مسؤول می‌خواهند که برای حل این مشکلات توجۀ جدی کرده و سالون‌های جدید در بخش‌های از شهر کابل بسازند.

راحله کوهستانی، رییس خدماتی و کلتوری شهرداری کابل با این که موجودیت برخی مشکلات را رد نمی‌کند، اما می‌گوید، آنان تمامی امکانات را برای سالون‌های فاتحه‌خوانی در نظر گرفته اند.

گفتنی‌ست که وزارت شهرسازی و مسکن امروز سنگ تهداب یک سالون فاتحه‌خوانی را در منطقۀ خوشحال خانِ کابل گذاشت که با ساخت این سالون فاتحه‌خوانی بخشی از مشکلات پایتخت‌نشینان حل خواهد شد.

بر بنیاد آمار شهرداری کابل، هم‌اکنون 12 سالون فاتحه‌خوانی در کابل وجود دارد و 2 سالون دیگر زیر ساخت است.