دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

آمد آمد فصل سرما؛ بی‌جاشده‌گان داخلی چشم‌ به راه کمک اند



 24 عقرب|آبان 1396

 

 

با فرارسیدن فصل سرما، بیجاشدهگان داخلی از وضعیت بد زندهگی در زیر چادرها شکایت دارند. شماری از این بیجاشدهگان که در چند نقطۀ شهر کابل مسکنگزین شده‌اند، دلیل آواره‌گی‌شان  از ولایت‌های‌شان را جنگ و بیکاری عنوان میکنند.

این آوارهگان از نبود مکان مناسب، مواد سوخت، خدمات صحی، فقر و عدم توجۀ دولت شکایت دارند.

فدامحمد یک‌تن از بی‌جاشده‌گان داخلی که در ساحۀ کارتۀ پروان شهر کابل در زیر چادرها زنده‌گی می‌کند به سلام‌وطندار می‌گوید، با بارش باران خیمۀ‌های آنان نم پیدا کرده و بیشتر اعضای خانوادۀ او پا درد و جان‌درد شده‌اند.

غلام رسول نیز می‌گوید، فقر روز افزون سبب‌شده که کودکان‌شان را برای تهیه غذا به کوچه‌های پایتخت بفرستند و اگر روزی این کودکان با دست‌خالی به خانه  برگردند، شب را گرسنه‌ سر می‌کنند.

آنان می‌گویند که تا کنون از سوی هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی‌یی کمک دریافت نکرده‌اند.

به گفتۀ آنان، در صورتی که حکومت به آنان کمک نکند، بیشتر کودکان‌شان از مریضی سینه‌بغل و روماتیزم جان خواهند داد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان می‌گوید که این وزارت در حال آماده کردن کمک‌های زمستانی به بیجاشده‌گان داخلی است.

آقای عالمی می‌‌افزاید، رقم بی‌جاشده‌گان داخلی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و بازگشت‌کننده‌گان، در سال جاری بیش از  417 هزار تن در کشور بی‌جاشده‌اند که از این میان، 97 هزار 818 تن‌شان دوباره به مناطق اصلی‌شان برگشته‌اند.