يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

گشایش چهارمین نشست شهری؛ پیش به سوی شهرهای پایدار 27 عقرب|آبان 1396

 

چهارمین نشست ملی شهری با نام «پیش به ‌سوی شهرهای پایدار» امروز از سوی وزرات شهرسازی و مسکن با حضور رییس جمهور و شماری از مقام‌های بلندپایۀ کشور در ارگ برگزار شد.

سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن هنگام آغاز این نشست می‌گوید که دستور جلسۀ چهارمین نشست ملی شهری بر بنیاد هفت بخش عمده مدیریت منابع آبی، محیط‌زیست، زلزله و مواد ساختمانی، شهرسازی و مسکن، زیربناها و حمل‌ونقل، اقتصاد و فرهنگ شهری و رویدادهای طبیعی و مدیریت بحران تهیه و ترتیب شده است.

وزیر شهرسازی و مسکن می‌گوید که انتظار دارند تا در پایان چهارمین نشست ملی شهری، به راهکارهای سودمند و قابل اجرا دست یابند.

محمداشرف غنی، رییس جمهور نیز در این نشست بر آوردن اصلاحات در شهرداری‌ها تأکید می‌ورزد و می‌گوید که در گام نخست باید اصلاحات بنیادی در شهرداری‌ها به میان آید و پس از آن، انتخابات شهرداری‌ها برگزار شود. آقای غنی بر حل مشکل غصب زمین‌های دولتی در کشور نیز تأکید می‌کند و می‌گوید که پس از این، جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی یکی از معیارهای والیان، شهرداران و فرماند‌هان خواهد بود.

مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن می‌گویند که آجندای سومین نشست ملی شهری که سال پار برگزار شد بر شش بخش راهبرد و پلان‌گذاری شهری، قوانین و مقررات، حکومت‌داری خوب شهری، زیربناهای شهری و محیط‌زیست، مسکن و به‌سازی و نوسازی متمرکز بود که آن‌ها در هر بخش به دستاوردهای ارزنده و نتایج خوبی رسیده‌اند.