آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

سرور دانش: در نظام اداری افغانستان خلا وجود دارد 28 عقرب|آبان 1396

 

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور می‌گوید، در برخی از اداره‌ها کارمندان نسبت به قوانین اداره‌های‌شان ناآگاه‌اند و این مسأله تبدیل به سدی در برابر فعالیت‌های این اداره‌ها شده است.

آقای دانش امروز در نشست معرفی طرح قانون اجراآت اداری در کابل می‌افزاید، قوانین تشکیلات اساسی و ارگان‌های محل سال‌هاست که میان حکومت و پارلمان سرگردان است و این قضیه خلایی را در نظام اداری افغانستان به میان آورده است.

دانش در مورد طرح قانون اجراآت اداری می‌افزاید، این قانون نیاز به تصویب قانون محاکم دارد و اگر هر دو قانون تصویب شوند، تحول بزرگی در اداره‌های دولتی افغانستان به وجود می‌آید.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در این برنامه می‌گوید که قانون اجراآت اداری، اداره‌ها را به رفتار قانون‌مند و پاسخگو ملزم می‌کند. به گفتۀ آقای نادری، قانون اجراآت اداری اداره‌ها را مکلف می‌کند تا از هر گونه عمل اداری که منتج به تبعیض می‌شود، جلوگیری کنند.

به گفتۀ مسؤولان، قانون اجراآت اداری تا چند روز دیگر نهایی شده و برای تصویب به کابینه فرستاده می‌شود.