يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

جوانان خوستی درِ یک مرکز تبلیغ اسلامی را بستند 28 عقرب|آبان 1396

 

شماری از جوانان خوست مبلغانی که در مرکز تبلیغ اسلامی این ولایت بودند را اخراج کردند و درِ این مرکز را بستند. به گفتۀ آنان، در یک وقت نماز، این افراد دو دسته می‌شدند و جداگانه نماز برپا می‌داشتند.

این جوانان درِ این مرکز را بستند، پرچم افغانستان را بر منبر برافراشته و از آن پاسبانی می‌کنند.

گفته می‌شود که در این مرکز فعالیت‌های سیاسی نیز انجام می‌شده است.

باشنده‌گان خوست می‌گویند، اختلاف میان مراکز تبلیغی در تمام کشور وجود دارد، اما این بار نخست است که درِ چنین مراکزی بسته می‌شود.

خواستیم دیدگاه ریاست حج و اوقات را نیز داشته باشیم، اما مسؤولان این ریاست در این باره اظهار بی‌خبری کردند.