آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

ثبت 15 مورد تجاوز جنسی بر کودکان در شمال کشور 29 عقرب|آبان 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، از آغاز سال جاری تاکنون 40 مورد خشونت در برابر کودکان در زون شمال ثبت شده است که 15 پروندۀ آن تجاوز جنسی‌اند. سیدمحمد سامع، رییس ساحه‌یی حقوق بشر  در شمال می‌گوید که از رقم تجاوزهای جنسی 8 مورد بر پسران و 7 مورد دیگر بر دختران انجام شده است.

آقای سامع که در همایش تجلیل از روز جهانی کودک و بیست‌وهشتمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک در بلخ صحبت می‌کند، می‌افزاید که بیشتر خشونت‌ها از میان ولایت‌های سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل در ولایت بلخ روی داده است.

کودکانی که در مزارشریف مصروف کارهای شاقه‌اند اما فقر را یکی از دلایل عمده برای کارکردن بیرون از خانه می‌دانند و می‌گویند که در بیشتر موارد شماری از آن‌ها مورد لت‌وکوب و حتا تجاوز قرار می‌گیرند.

اما شماری حکومت را در عدم رسیده‌گی به پرونده‌های کودکان متهم می‌کنند و می‌گویند، حکومت هنوز زمینۀ بهبود وضعیت کودکان کشور را نتوانسته فراهم کند.

عبدالحمید صفوت، رییس اتحادیه‌های مدنی در شهر مزارشریف می‌گوید، ضعف در حکومتداری و عدم کنترل دولت از تمام جغرافیای کشور سبب شده تعدادی از افراد با استفاده از این خلا به تخلفات گسترده دست بزنند.

روز جهانی کودک در سراسر افغانستان در حالی تجلیل می‌شود که کودکان این سرزمین با مشکلات زیادی از جمله فقر و تنگدستی، نبود زمینه‌های آموزشی، نبود سرپناه و رشد در فضای ناامن و جنگ‌زده روبه‌رو اند.