آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

اقتصاد افغانستان تا پایان امسال 2.6 درصد رشد می‌کند 30 عقرب|آبان 1396

 

بانک جهانی امروز گزارش تازه‌‌اش را در بارۀ توسعۀ افغانستان زیر نام «چه‌گونه اقتصاد افغانستان در سال 2017 و پس از آن رشد می‌نماید؟» نشر کرد. این بانک پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال روان میلادی از ۲،۲ درصد به ۲،۶ درصد رشد خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید که اگر اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط کنونی بدتر نشود، پیش‌بینی می‌شود که میزان رُشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳،۲ درصد افزایش یابد.

شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در کابل می‌گوید که کاهش رشد اقتصادی افغانستان از سال 2012 میلادی به این‌سو، بنابر وخامت اوضاع امنیتی رونما شده است.

رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های 2003 تا 2012 به 9.6 درصد می‌رسید، این رقم در سال 2015 به 1.1 و در سال 2016 به 2.2 درصد رسید.

گزارش بانک جهانی می‌افزاید که رشد اقتصادی در میان‌مدت آهسته خواهد بود و انتظار می‌رود که رُشد اقتصادی در ۲ تا ۳ سال آینده با اتخاذ برخی تدابیر مشخص در عرصۀ مدیریت مالی و اصلاحات راهبردی افزایش یابد؛ در این صورت رقم رشد اقتصادی تا سال 2020 میلادی به 3.6 درصد خواهد رسید.

در این گزارش آمده که وخامت اوضاع امنیتی بر اقتصاد افغانستان اثرات ناگواری گذاشته و هنوز هم اعتماد متشبثین و مستهلکین از تأثیرناگوار بیرون‌شدن نیروهای خارجی به گونۀ کامل از بین نرفته است.

بر بنیاد گزارش بانک جهانی، در نتیجۀ بهبود در مدیریت گردآوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، انتظار می‌رود که دولت افغانستان تا پایان سال مالی در بخش گردآوری درآمدهای داخلی به هدف تعیین شدهاش برسد و ارقام نشان می‌دهد که در هشت ماه نخست امسال درآمدهای داخلی 13 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال پار رشد کند.