آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

انتخابات شورای ولایتی غزنی برگزار شد، اما پس از ضدوخورد نماینده‌گان 30 عقرب|آبان 1396

 

انتخابات شورای ولایتی غزنی امروز برگزار شد، اما پس از تنش فیزیکی میان نماینده‌گان.

نخست بر بنیاد آرا، امان‌الله کامرانی معاون و حمیدالله سروری به ‌حیث منشی شورا انتخاب شدند. اما با دو دوره انتخابات لطیفه اکبری و نصیراحمد فقیری با به دست‌آوردن آرای مساوی هیچ یک نتوانستند ریاست شورا را به دست بیاورند و قرار شد پس از بررسی مدارک تحصیلی و تجربۀ کاری کمیسیون مشترکی از نماینده‌ها، نهادهای عدلی و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از این دو تن بر کرسی ریاست تکیه بزنند.

فاطمه رحیمی، یک عضوی شورای ولایتی غزنی به سلام‌وطندار می‌گوید، مخالفت‌ها بین حسن‌رضا یوسفی و نصیراحمد فقیری، دو عضو شورای ولایتی به تنش انجامید و منجر به برخورد فزیکی شد.

نوید فیصل، یکی از شاهدان رویداد به سلام‌وطندار می‌گویند، درگیری پس آن آغاز شد که لطیفه اکبری و حسن‌رضا یوسفی، منشی پیشین شورای ولایتی غزنی با استناد به مکتوب ارسالی ارگان‌های محلی، آقای فقیری را تحت فشار قرار دادند تا مدارک تحصیلی‌اش را به کمیسیون بسپارد، اما آقای فقیری واگذاری مدارک تحصیلی را برای فردا به تأخیر می‌اندازد و این موضوع تنش‌آفرین می‌شود.

به گفتۀ فیصل، با این که وضعیت به زودی بهبود یافت، نیروهای امنیتی وارد صحنه شدند.

پیش از این، بیشتر نماینده‌ها به این باور بودند که اختلاف‌نظر اعضای شورای ولایتی و مداخلات گستردۀ افراد و گروه‌های سیاسی و مقام ارشد دولت محلی مانع انتخابات شورای ولایتی شده است.