يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

تجارت جزوه‌های آموزشی کهنه در دانشگاه‌های افغانستان 1 قوس|آذر 1396

 

شماری از دانشجویان دانشگاه کابل از جزوه‌های کهنۀ درسی و چه‌گونه‌گی تهیۀ این جزوه‌ها شکایت می‌کنند. این دانشجویان با انتقاد از آن‌چه که «تجارت چپتر/جزوه» می‌خوانند می‌گویند، از برخوردهای تحقیرآمیز استادان و معامله‌گری‌های آنان خسته شده‌اند.

فرید حمیدی، از دانشجویان دانشگاه کابل می‌گوید، شماری از استادان این دانشگاه مواد درسی‌شان را از سایت‌های انترنیتی تهیه می‌کنند و کتاب‌ها و جزوه‌های تهیه‌شده از این طریق را به نام خود چاپ می‌کنند، و دانشجویان را مجبور می‌کنند این جزوه‌ها و کتاب‌ها را بخرند.

ویدا خاطری، از دیگر دانشجویان به سلام‌وطندار می‌گوید، اگر جزوه‌ها و کتاب‌های مشخص‌شده از سوی استادان را از جایی که آنان مشخص می‌کنند، خریداری نکنند، غیرحاضر شده یا نمره‌های‌شان کم‌ خواهد شد.

در این میان اما چاپ‌خانه‌هایی که طرف توافق استادان دانشگاه‌ها اند، سود زیادی به جیب می‌زنند. یما نوری، مسؤول یکی از چاپ‌خانه‌ها در کابل می‌گوید، شماری از استادان دانشگاه کابل با شماری از چاپ‌خانه‌ها قرارداد دارند و به آن‌ها اطمینان می‌دهند که دانشجویان کتاب‌ها و جزوه‌های درسی‌شان را از این چاپ‌خانه‌ها می‌خرند.

سیدطالب علوی، استاد دانشگاه‌ می‌گوید، با حضور استاد‌انی که بدون تحقیق دست به چاپ و تهیۀ کتاب و جزوه می‌زنند و به گونۀ تحمیلی آن‌ها را به دانشجویان می‌فروشند، نباید به آیندۀ تحصیلات عالی در کشور امید زیادی داشت.

با این حال، عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به ‌سلام‌وطندار می‌گوید، برنامه‌هایی را برای اصلاح مواد درسی در دانشگاه‌های  کشور آغاز می‌کنند.

به گفتۀ بانو پیکار، دانشجویان می‌توانند از مواد درسی و کتاب‌های غیرمعیاری استادان دانشگاه‌ها به وزارت تحصیلات عالی شکایت کنند.

مواد درسی استادان دانشگاه‌ها همواره با انتقاد دانشجویان روبه‌رو بوده است. وزارت تحصیلات عالی به تازه‌گی اعلام کرده است که سال آینده نصاب تحصیلی جدید را در دانشگاه‌های کشور عملی می‌کند.