آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

تخریبات دریای آمو؛ قسمتی از خاک افغانستان شامل ترکمنستان خواهد شد 2 قوس|آذر 1396

 

قادر مالیه، معاون شورای ولایتی جوزجان به سلام‌وطندار می‌گوید، دریای آمو ده روستای ولسوالی‌های قرقین و خماب را با زمین‌های زراعتی و خانه‌های مسکونی‌شان تخریب کرده است. او هشدار می‌دهد که اگر حکومت به این موضوع توجه نکند، جادۀ قرقین – خماب به کلی قطع خواهد شد.

شماری از باشنده‌گان ولسوالی‌های قرقین و خماب جوزجان نیز حکومت را به بی‌توجهی به این ولسوالی‌ها متهم می‌کنند.

به گفتۀ آنان، پول‌های اختصاص‌یافته برای تحکیمات دریای آمو حیف‌ومیل شده است و طالبان نیز به علت پرداخت‌نشدن پول از سوی شرکت قراردادی به آنان، کار یک پروژه را در ولسوالی خماب جوزجان متوقف کرده‌اند.

محمدعلی، آمر امور تنظیم آب حوزۀ دریایی جوزجان در حالی که در مورد حیف‌ومیل پول‌های اختصاص‌یافته به تحکیمات دریای آمو ابراز بی‌خبری می‌کند، هشدار می‌دهد که اگر بی‌توجهی حکومت همچنان ادامه یابد، بخشی از خاک جوزجان شامل قلمرو ترکمنستان خواهد شد.

محمدرضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان نیز تأیید می‌کند که تخریبات دریای آمو نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده؛ اما به گفتۀ او، تحکیم سواحل دریای آمو از توان حکومت محلی بیرون است.

باشنده‌گان دیگر ولایت‌های شمالی و شمال‌شرقی کشور نیز بارها از تخریبات دریای آمو و بی‌توجهی حکومت شکایت کرده‌اند؛ اما هنوز اقدام مؤثر و کارسازی در این زمینه از سوی حکومت مرکزی و محلی انجام نشده است.