يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

انتخابات مجلس و شورای ولسوالی‌ها در زمان تعیین شدۀ آن برگزار می‌شود 4 قوس|آذر 1396

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید، برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است و تلاش می‌شود تا این انتخابات به گونۀ شفاف در زمان از پیش تعیین شدۀ آن برگزار شود.

معاون دوم رییس جمهور غنی که امروز (شنبه) به هدف معرفی نامزدوزیران تازه به مجلس آمده است می‌گوید، انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در زمان تعیین شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، سال آینده برگزار می‌شود.

او می‌گوید: «با اراده و تصمیم قاطع حکومت و کمک شورای ملی، جامعۀ جهانی و تمامی گروه‌های سیاسی و مدنی انتخابات سال آینده برگزار خواهد شد.»

معاون دوم ریاست جمهوری می‌افزاید، تلاش خواهند کرد تا انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به دور از تقلب و به گونۀ شفاف برگزار شود.

بر بنیاد اعلام زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به تاریخ 16 سرطان 1397 برگزار شود.