آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

استقبال گروه عدالت انتقالی از عملکرد دادگاه بین‌المللی جزایی 5 قوس|آذر 1396

 

گروه هماهنگی عدالت انتقالی امروز در یک نشست خبری در کابل از آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جزایی برای رسیده‌گی به جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان استقبال می‌کند.

دادگاه بین‌المللی جزایی به آن دسته از جرایم جنگی و جرایم در برابر بشریت رسیده‌گی خواهد کرد که از تاریخ اول 2003/11 ثور 1382 به بعد در افغانستان رُخ داده است.

در اعلامیۀ این گروه آمده است که تصمیم دادگاه بین‌المللی جزایی، نقطۀ عطفی در راستای تأمین عدالت و استقرار صلح در کشور است. به باور گروه عدالت انتقالی، رسیده‌گی به پرونده‌های جرایم جنایی و ضد انسانی سبب پایان فرهنگ معافیت می‌شود.

گروه عدالت انتقالی از دولت افغانستان می‌خواهد که بر بنیاد اساس‌نامۀ رُم زمینه را برای حضور فعال این دادگاه در کشور مساعد کند. همچنان از دادگاه بین‌المللی خواستار گشایش نماینده‌گی برای تماس مستقیم قربانیان با این دادگاه شود.

احسان قانع، پژوهشگر حقوق بین‌المللی می‌گوید، حکومت افغانستان برای این که پروسۀ صلح مخدوش نشود، روی حضور نیروهای بین‌المللی تأثیر منفی بگذارد و سوم این تصویر افغانستان مبنی بر این توانایی رسیده‌گی به جرایم را ندارد، آسیب بزند.

بر بنیاد اعلامیۀ گروه عدالت انتقالی، قربانیان جرایم جنگی و ضد بشری می‌توانند عرایض خود را تا تاریخ 31 ماه جنوری 2018 میلادی برابر با 11 دلو 196 خورشیدی به دادگاه بین‌المللی جزایی بفرستند.