دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

تشکیل پروندۀ اختصاصی برای بررسی قضیۀ زهرا خاوری 5 قوس|آذر 1396

 

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل روز یک‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از ایجاد کمیتۀ اختصاصی برای بررسی پروندۀ زهرا خاوری، دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ دام‌پزشکی خبر می‌دهد و می‌گوید، پروندۀ این دانشجو جنایی و جرمی است.

به گفتۀ آقای فاروقی، این کمیته تمام موارد را به گونۀ بی‌طرفانه و شفاف بررسی خواهد کرد و نتایج بررسی‌هایش را با رسانه‌ها شریک می‌کند.

در این کمیته نماینده‌گانی از وزارت تحصیلات عالی و اعضای شورای رهبری دانشگاه کابل حضور دارند.

رییس دانشگاه کابل می‌گوید که برای آوردن اصلاحات در این دانشگاه گام‌های جدی برداشته شده است؛ به گونه‌یی که از یک سال به این‌سو 3 تن از استادان و 5 تن از دانشجویان را که خلاف قوانین و مقرره‌های دانشگاه فعالیت داشتند، از دانشگاه کابل اخراج کرده‌اند.

زهرا خاوری، باشندۀ اصلی ولایت دایکندی و دانشجوی سال پنجم دانشکدۀ دام‌پزشکی دانشگاه کابل، شب یک‌شنبه هفتۀ گذشته پس از آن که برای پنجمین بار پایان‌نامۀ تحصیلی‌اش رد می‌شود، مواد زهری خورده و پس از چند ساعت جان‌اش را از دست می‌دهد. این قضیه واکنش‌های تندی در پی داشت.