دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

رسیده‌گی به 1726 پروندۀ خشونت علیه زنان در 2017 6 قوس|آذر 1396

 

سینا شنا منصور، معاون دادستانی کل در امور منع خشونت علیه زنان از رسیده‌گی به 1726 پروندۀ خشونت علیه زنان در کشور سخن می‌زند.

خانم منصور در یک نشست خبری امروز می‌گوید، از میان 1726 پروندۀ خشونت در برابر زنان، 995 پرونده شامل لت‌وکوب، 115 پرونده شامل آزارواذیت جنسی، 147 پرونده مربوط تجاوز جنسی، 124 پرونده شامل دشنام، 66 پرونده خودکشی و 70 پرونده دربرگیرندۀ قتل اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل نیز در این نشست می‌گوید، به پرونده‌های خشونت علیه زنان به گونۀ جدی رسیده‌گی شده است. به گفتۀ آقای رسولی، در حال حاضر در تمام ولایت‌های کشور دادستان‌های زن در دادستانی‌های منع خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند.

آمار خشونت علیه زنان در کشور همه ساله افزایش می‌یابد. به گفتۀ مسؤولان دادستانی کل، بیشترین آمار خشونت علیه زنان در سال روان در ولایت‌های کابل، هرات و بادغیس ثبت شده است.